Po raz kolejny najmłodsi odwiedzili mury Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Tym razem spotkanie odbyło się z uczniami klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Krasiczyna, a wiodącą tematyką prelekcji było szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zagrożenia, na jakie narażeni są uczniowie w codziennym życiu.

O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo, wie chyba każdy z dorosłych, niestety nie zawsze zdają sobie z tego sprawę najmłodsi. Czasami zdarzają się sytuacje, że coś oczywistego dla nas, nie jest już takie oczywiste dla dzieci. Aby pierwszoklasiści mieli świadomość, że ich bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną, sierż. szt. Alicja Tysowska-Prejzner omówiła w trakcie wczorajszego spotkania zasady postępowania w różnych miejscach i sytuacjach życiowych.

Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać Misia POPO i porozmawiać o bezpieczeństwie w drodze do szkoły, jak również i poza nią. Zostały omówione zasady poruszania się po ulicy, chodniku, a także po drodze. Małym słuchaczom przypominane zostały numery alarmowe i sposoby wzywania pomocy.

Uczniowie byli bardzo aktywni i jak się okazało są świadomi, jak mają się zachowywać np. na drodze.

Najmłodsi dla prowadzącej spotkanie recytowali tematyczny wierszyk: ”Na chodniku przystań bokiem. Popatrz w lewo bystrym okiem. Skieruj w prawo wzrok sokoli. Znów na lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc spokojnie mogą przez nią przejść przechodnie”.