W przeddzień 95. rocznicy urodzin Zbigniewa Brzezińskiego, Przemyśl po raz kolejny odwiedził jego syn, Mark Brzeziński - Ambasador USA w Polsce.  Wizyta poświęcona była odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej rodzinie Brzezińskich, wmurowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu. 

Jest to szczególne miejsce dla rodziny Ambasadora Brzezińskiego, ponieważ zarówno jego dziadek jak i pradziadek byli związani z placówką, a w bezpośrednim sąsiedztwie mieścił się dom rodzinny Brzezińskich. Podczas spotkania w Szkole Podstawowej, Brzeziński kilkukrotnie zwrócił uwagę na to jak duże więzi łączą go z Przemyślem. 

 

Następnie Ambasador Brzeziński udał się na spotkanie do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, gdzie wygłosił okolicznościowy wykład pod tytułem ,,USA i Polska: dziś i jutro". Ambasador zwrócił uwagę na to, jak chęć wsparcia uciekających obywateli Ukrainy, umocniła relacje pomiędzy USA a Polską. Mark Brzeziński wspomniał też swoją ubiegłoroczną wizytę, podczas której jego uwagę zwrócił ogrom pomocy udzielanej przez mieszkańców miasta, obywatelom Ukrainy. Na zakończenie spotkania, studenci mogli zadać pytania Ambasadorowi.