W piątek, 13 maja w sali Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej. Oficjalne obchody były okazją do wręczenia odznaczeń, złożenia okolicznościowych życzeń i gratulacji. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych ze Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Nie obyło się bez życzeń, podziękowań i wzruszeń.

Pani Dyrektor przemyskiej placówki, wielokrotnie zaznaczała, jak ważna w obecnym czasie, zarówno podczas pandemii jak i podczas trwającego kryzysu na Ukrainie jest rola przedstawicieli tych zawodów. 

Zasłużeni dla przemyskiej placówki zostali odznaczeni złotym, srebrnym i brązowym krzyżem za zasługi dla służby zdrowia. Uroczystość uświetnił występ zespołu z klubu garnizonowego przy 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu 

 

 

Zdjęcia: Kamil Krukiewicz