12 maja 1935 roku II Rzeczpospolitą wstrząsnęła informacja o śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z filarów polskiej niepodległości, postaci która wywarła decydujący wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną naszego kraju w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 

W Przemyślu Marszałek Józef Piłsudski ma swoje wyjątkowe miejsce pamięci. Jest to popiersie i tablica znajdująca się u zbiegu ulic Wodnej i Mostowej, odsłonięte w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przy odnowionym pomniku kwiaty złożyła dzisiaj (12 maja) delegacja przemyskiego samorządu: Prezydent Miasta Wojciech Bakun, Zastępca Prezydenta Bogusław Świeży i Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Prezydent Miasta Wojciech Bakun, Zastępca Prezydenta Bogusław Świeży i Sekretarz Miasta Dariusz Łapa składający kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego ze złożonymi kwiatami od przemyskiego samorządu

Przed II wojną światową Józef Piłsudski nasze miasto przyznało Marszałkowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta

zdjęcia: Witold Wołczyk