Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Sołtysów w Powiecie Przemyskim
W Rokszycach, w gminie Krasiczyn, odbyło się statutowe zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Lokalni liderzy podsumowali swoją działalność i omówili plany na przyszłość, co stało się okazją do wymiany cennych doświadczeń i dyskusji o najważniejszych sprawach lokalnych społeczności.

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego

W dniu 22 czerwca 2024 roku w Rokszycach miało miejsce zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Spotkanie to miało na celu nie tylko podsumowanie działalności stowarzyszenia za ostatni okres, ale także przedstawienie planów na przyszłość. Sołtysi i przedstawiciele lokalnych władz omówili kluczowe inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, oraz zastanawiali się nad kolejnymi działaniami, które mogłyby przyczynić się do rozwoju ich społeczności.

Wymiana doświadczeń i dyskusje nad lokalnymi problemami

Zebranie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między sołtysami oraz do dyskusji nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi lokalnych społeczności. Uczestnicy spotkania mogli podzielić się swoimi obserwacjami, problemami, z którymi się borykają, oraz pomysłami na ich rozwiązanie. Takie spotkania są niezwykle wartościowe, ponieważ pozwalają na lepszą koordynację działań i wzajemne wsparcie między różnymi miejscowościami w powiecie.

Obecność lokalnych władz i przedstawicieli instytucji

Na zebraniu pojawili się także przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, co podkreśliło znaczenie tego wydarzenia. Wśród obecnych byli m.in. Piotr Pękalski, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Ryszard Gołębiowski, Radny Powiatu Przemyskiego, oraz Ryszard Adamski, Przewodniczący Konwentu Wójtów Powiatu Przemyskiego. Ich zaangażowanie świadczy o wsparciu, jakie władze powiatowe udzielają inicjatywom lokalnym.

Wsparcie ze strony posłów i instytucji państwowych

W zebraniu uczestniczyli również Marek Rząsa oraz Marek Kuchciński, Posłowie Sejmu RP, co nadało spotkaniu dodatkowego prestiżu. Obecność takich osób jak st. bryg. Bogusław Szczurko, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Janusz Hołyszko, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, oraz Małgorzata Dachnowicz, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu, podkreśliła wagę współpracy między różnymi instytucjami na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Plany na przyszłość i wspólne projekty

Podczas zebrania omówiono także plany na przyszłość, które obejmują kolejne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców powiatu przemyskiego. Sołtysi podkreślali znaczenie kontynuacji współpracy z władzami i instytucjami, aby wspólnie realizować projekty, które będą służyły całej społeczności. Spotkanie zakończyło się pozytywnym akcentem, z poczuciem, że wspólne działania przynoszą wymierne korzyści.


Źródło: Powiat Przemyski