Przysięga żołnierzy 20 Przemyskiej Brygady OT i rocznica powstania brygady
W minioną sobotę w naszym mieście miała miejsce trzecia w tym roku uroczysta przysięga żołnierzy 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ceremonia ta miała szczególne znaczenie, ponieważ zbiegła się z drugą rocznicą powstania brygady.
  1. Uroczysta przysięga 35 nowych żołnierzy.
  2. Dowódca brygady gratuluje nowym rekrutom.
  3. Możliwość pogodzenia służby z życiem codziennym.
  4. Szkolenia podstawowe dla zainteresowanych mieszkańców.

W minioną sobotę, 15 czerwca, odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie, ponieważ zbiegło się z drugą rocznicą powstania brygady. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 35 ochotników z okolicznych powiatów i miast.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze ukończyli właśnie intensywne szkolenie podstawowe, które obejmowało takie elementy jak strzelectwo, taktyka, zasady zachowania na polu walki, udzielanie pierwszej pomocy, łączność oraz topografia. W ramach tych zajęć zdobyli oni umiejętności niezbędne do pełnienia służby wojskowej.

Dowódca 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Daniel Błotko, podczas swojego przemówienia gratulował nowo zaprzysiężonym żołnierzom ich decyzji o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego. Podkreślił, że Obrona Terytorialna jest unikalną formą służby, która pozwala na pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych z działalnością na rzecz ojczyzny.

Wstępując do WOT, chciałam zrobić coś dla siebie. Mam już dorosłe dzieci i pomimo pracy zawodowej na pewno znajdę czas na comiesięczne rotacje – powiedziała Ewa, mieszkanka jednej z okolicznych miejscowości.

Nowi żołnierze rozpoczną teraz trzyletni cykl szkoleń w pododdziałach zlokalizowanych w Przemyślu i Jarosławiu. Szkolenia będą odbywać się rotacyjnie w weekendy, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Po spełnieniu określonych kryteriów, żołnierze będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Mieszkańcy, którzy chcą zdobyć wojskowe przeszkolenie, a nigdy nie byli w wojsku, mogą spróbować swoich sił podczas szkoleń podstawowych. Wnioski o powołanie do WOT należy składać w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal e-PUAP. Zainteresowani mogą również skontaktować się z rekrutem 20 PBOT ze swojego powiatu, aby uzyskać więcej informacji.

Źródło: 20PBOT


Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu