Ćwiczenia obronne
W miniony piątek, 14 czerwca 2024 roku, w naszej gminie odbyły się gminne ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Żuraw 24”. Wydarzenie to miało na celu przygotowanie lokalnych jednostek do skutecznego reagowania na różnorodne zagrożenia, w tym kryzysowe sytuacje obronne. Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia współpracy między różnymi służbami i instytucjami zaangażowanymi w obronę cywilną.
  1. Ćwiczenia odbyły się 14 czerwca 2024 roku.
  2. Symulowano różne scenariusze kryzysowe.
  3. Udział wzięły lokalne służby mundurowe oraz przedstawiciele władz.
  4. Celem było podniesienie poziomu gotowości obronnej gminy.

Podczas ćwiczeń, które odbyły się w Wyszatycach, uczestnicy musieli współpracować i wykazać się znajomością procedur bezpieczeństwa. Symulowane były różnorodne scenariusze, które miały na celu sprawdzenie, jak lokalne jednostki radzą sobie w sytuacjach kryzysowych. Był to istotny element programu podnoszenia poziomu gotowości obronnej, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Udział w ćwiczeniach wzięły lokalne służby mundurowe, straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, policja oraz jednostki ratownictwa medycznego. Na miejscu obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz, w tym Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Bożena Ryczan, Starosta Przemyski, oraz Tomasz Szeleszczuk, Wójt Gminy Żurawica. „Żuraw 24” to nie tylko sprawdzian gotowości, ale również doskonała okazja do doskonalenia współpracy między różnymi służbami.

Ćwiczenia obronne „Żuraw 24” były częścią szerszego programu mającego na celu podniesienie poziomu gotowości obronnej gminy. W ramach tego programu, lokalne jednostki regularnie biorą udział w różnorodnych szkoleniach i ćwiczeniach, które pomagają im lepiej przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe. Dzięki takim inicjatywom, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że służby są gotowe do działania w każdej sytuacji.


Wg inf z: Powiat Przemyski