Dr Jan Hołówka honorowym obywatelem Przemyśla pośmiertnie wyróżniony
W sercu każdego przemyślanina pozostaje miejsce na pamięć o tych, którzy odeszli, ale nadal inspirują swoją działalnością. Dr Jan Hołówka, wybitny onkolog i społecznik, został pośmiertnie uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta. Jego wkład w walkę z chorobą i zaangażowanie społeczne pozostają niezapomnianym dziedzictwem.
  1. Dr Jan Hołówka otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
  2. Wyróżnienie to jest wynikiem jego wieloletniego zaangażowania w pomoc onkologicznym pacjentom oraz w życie społeczne miasta.
  3. Hołówka był inicjatorem wielu projektów, w tym Biegu "Wyganiamy Raka" i onkologicznego telefonu zaufania.
  4. Zmarł 19 kwietnia 2020 roku, pozostawiając po sobie bogate dziedzictwo działalności charytatywnej i społecznej.

Dr Jan Hołówka, znany i szanowany wśród mieszkańców jako lekarz z powołania i społecznik z krwi i kości, zyskał uznanie nie tylko za swoją profesjonalną działalność. Jego energia i optymizm, z którymi podchodził do każdego wyzwania, zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej, wzbudzały podziw i szacunek. Jako prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka oraz podkarpackiego oddziału Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, Hołówka był pomysłodawcą i organizatorem licznych inicjatyw skierowanych na promowanie zdrowego stylu życia i walkę ze smogiem.

Nie sposób również zapomnieć o jego wkładzie w lokalną historię i kulturę. Dr Hołówka był człowiekiem, który z pasją oddawał się każdemu projektowi, mając na uwadze dobro społeczności. To właśnie dlatego decyzja o nadaniu mu, choć pośmiertnie, tytułu Honorowego Obywatela Miasta nie była zaskoczeniem. Zasłużył na to wyróżnienie swoją ciężką pracą, empatią i nieustannym zaangażowaniem.

Wartość, jaką dr Hołówka wnosił do życia społecznego Przemyśla, jest nie do przecenienia. Jego dziedzictwo i wpływ na wspólnotę będą pamiętane przez długie lata, a jego imię zapisane złotymi literami w historii miasta. Uhonorowanie go tytułem Honorowego Obywatela Miasta jest wyrazem głębokiego szacunku i uznania dla jego niezwykłego wkładu.


Według informacji z: UM Przemyśl