Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Najciekawsze oferty pracy w Przemyślu – tylko u nas

Przemyśl jest to jedno z większych miast województwa podkarpackiego. Miasto posiada kilka dużych zakładów przemysłowych. Jeżeli szukasz pracy w Przemyślu, koniecznie zapoznaj się z zasobami naszego serwisu, który jest codziennie aktualizowany. Obecnie posiadamy oferty pracy w takich zawodach jak na przykład kontroler jakości, samodzielny księgowy, czy wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego.

Pilne oferty pracy w Przemyślu

Samodzielny księgowy poszukiwany w Przemyślu

Samodzielny księgowy to pracownik odpowiedzialny za prowadzenie szeroko pojętej rachunkowości w firmie. W zakres jego obowiązków wchodzi między innymi księgowanie dokumentów, przygotowywanie przelewów bankowych, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, sprawdzanie czy deklaracje i sprawozdania są poprawne pod kątem rachunkowym. Od kandydatów na stanowisko samodzielnego księgowego wymaga się wykształcenia wyższego kierunkowego (na przykład finanse i rachunkowość, czy ekonomia), biegłej obsługi komputera (a w szczególności programów finansowo-księgowych), znajomości języków obcych (język angielski to w tej branży podstawa). Księgowy powinien być osobą dokładną, samodzielną, uczciwą, cierpliwą, przestrzegającą terminów, zdolną do analitycznego myślenia i komunikatywną. Zarobki księgowych są bardzo zróżnicowane i zależą od doświadczenia, stażu pracy, zakresu obowiązków, a także prestiżu firmy, z którą podejmujemy współpracę. Często przekraczają średnią krajową - sprawdź pilne oferty pracy dla ksiegowych

Atrakcyjne oferty zatrudnienia dla kontrolerów jakości

Kontroler jakości to specjalista odpowiedzialny za kontrolę wyrobów i półwyrobów, przeprowadzanie inspekcji wizualnych, uczestnictwo w próbach i testach procesu, współpracę z laboratorium pomiarowym. Od kandydatów na kontrolerów jakości wymaga się wykształcenia wyższego technicznego, a także znajomości urządzeń i aparatury wykorzystywanej w danej branży. Na stanowisku tym bardzo ważna jest biegła obsługa komputera, a także umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

Praca: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego

Wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego to pracownik zatrudniony w Kuratorium Oświaty. Do jego zadań należy kontrolowanie, czy placówki oświatowe przestrzegają przepisów prawa w zakresie swojej działalności, branie udział w wybieraniu dyrektorów placówek oświatowych, a także komisji egzaminacyjnych. Do jego kompetencji należy także prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie rozmaitych skarg i wniosków. Od kandydata na to stanowisko wymaga się posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego, a także posiadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Pod uwagę brany jest także staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole. Kandydat musi korzystać w pełni z praw publicznych, być osobą niekaraną, cechować się samodzielnością, świetną organizacją pracy i komunikatywnością.