Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Pragnę poinformować, że Samorząd Miasta Przemyśla, reprezentowany przez Pana Prezydenta Wojciecha Bakuna, otrzymał dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania z obszaru pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej w Przemyślu otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 111 639,00 zł.

Udzielona z budżetu państwa dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.