Nowa hala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Krównikach otwarta
Nowa hala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Krównikach została uroczyście otwarta, co z pewnością przyniesie wiele korzyści dla lokalnej społeczności. To ważne wydarzenie zgromadziło wielu gości, w tym kluczowych przedstawicieli władz samorządowych.
  1. Otwarcie hali gimnastycznej 1 czerwca 2024 roku.
  2. Udział Piotra Pilcha, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, oraz Bożeny Ryczan, Starosty Przemyskiego.
  3. Inwestycja ma na celu poprawę warunków do uprawiania sportu.
  4. Podkreślono znaczenie infrastruktury sportowej dla młodzieży.

W dniu 1 czerwca 2024 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krównikach. Wydarzenie to zgromadziło wielu ważnych gości, w tym Piotra Pilcha, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, oraz Bożenę Ryczan, Starostę Przemyskiego.

Podczas ceremonii otwarcia szczególną uwagę zwrócono na znaczenie nowej hali dla uczniów oraz całej społeczności lokalnej. Bożena Ryczan, Starosta Przemyski, w swoim przemówieniu wyraziła nadzieję, że nowa hala będzie miejscem, które nie tylko pozwoli na rozwijanie sportowych talentów, ale także będzie integrować społeczność.

Inwestycja w nowoczesną infrastrukturę sportową to krok w kierunku promowania zdrowego trybu życia wśród młodzieży. Nowa hala gimnastyczna zapewni uczniom lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, co jest kluczowe dla ich rozwoju fizycznego i społecznego.

Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, również podkreślił, jak ważne są tego typu inwestycje dla regionu. Dzięki nim młodzi ludzie mają szansę na rozwijanie swoich pasji i talentów sportowych w nowoczesnych i bezpiecznych warunkach.

Nowa hala gimnastyczna w Krównikach to nie tylko miejsce do uprawiania sportu, ale także przestrzeń, która ma integrować lokalną społeczność, stając się centrum aktywności i spotkań.


Opierając się na: Powiat Przemyski