Podstawy i zagadnienia kursu SEP: Z czym może się spotkać podczas szkolenia?

Kursy na uprawnienia SEP https://grupasilesia.com.pl/oferta/kurs-sep-katowice to profesjonalne szkolenia, które pozwalają na zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy przy pracy na urządzeniach elektroenergetycznych. Podczas szkolenia uczestnicy mogą zdobyć wiedzę na temat różnych zagadnień związanych z pracą przy sieciach elektroenergetycznych. W tym artykule przedstawimy tematykę szkolenia na uprawnienia SEP.

Podstawy elektrotechniki i elektroenergetyki

Podczas szkolenia na uprawnienia SEP uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroenergetyki. Tematyka ta obejmuje m.in. zasady działania urządzeń elektroenergetycznych, schematy elektryczne, zagrożenia związane z pracą przy urządzeniach elektroenergetycznych, a także podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwporażeniowej.

Bezpieczeństwo w pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo w pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych jest jednym z kluczowych tematów, które są omawiane podczas szkolenia na uprawnienia SEP. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jakie zasady i procedury należy stosować, aby uniknąć zagrożeń związanych z pracą przy sieciach elektroenergetycznych. Omawiane są także kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwporażeniowej.

Urządzenia elektroenergetyczne i ich obsługa

Podczas szkolenia na uprawnienia SEP uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu urządzeń elektroenergetycznych i ich obsługi. Omawiane są m.in. transformery, rozdzielnice, stacje transformatorowe, linie elektroenergetyczne, a także instalacje elektroenergetyczne w budynkach. Uczestnicy szkolenia poznają także sposoby obsługi tych urządzeń. Uczestnicy szkolenia na uprawnienia SEP dowiadują się także, jak przeprowadzać naprawy i konserwację urządzeń elektroenergetycznych. Omawiane są m.in. sposoby wykrywania usterek i awarii, a także metody ich usuwania. Uczestnicy szkolenia poznają także procedury dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji.

Prawo budowlane i przepisy BHP

Podczas szkolenia na uprawnienia SEP uczestnicy poznają szereg zagadnień związanych z elektrotechniką, bezpieczeństwem pracy oraz przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest omówienie i zrozumienie zagadnień związanych z ochroną przeciwporażeniową oraz zabezpieczaniem przed przepięciami. Uczestnicy szkolenia muszą również poznać przepisy prawne dotyczące instalacji elektrycznych, jak i metody postępowania w przypadku awarii.

Podczas kursu omawiane są również zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowej instalacji elektrycznych. Uczestnicy muszą poznać normy i przepisy dotyczące projektowania oraz zasad sporządzania dokumentacji technicznej. Ważnym elementem szkolenia jest także praktyczne zapoznanie się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w pracy elektryka, takimi jak mierniki, oscyloskopy, czy analizatory jakości zasilania.

Podczas kursu SEP uczestnicy muszą również poznać podstawowe pojęcia związane z energetyką, takie jak moc, napięcie, prąd czy impedancja. W ramach szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z automatyką przemysłową oraz sterownikami PLC.

Niezbędne elementy szkolenia to również poznanie zasad postępowania w przypadku awarii i sytuacji kryzysowych, a także przeprowadzanie prac na wysokości oraz prace w napięciu.