Komendant Miejski Policji w Przemyślu zaprasza na debatę społeczną pn. „Bezpieczeństwo seniorów”, która odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Książąt Lubomirskich 6 w Przemyślu.

W trakcie spotkania porozmawiamy o bezpieczeństwie szeroko pojętym, a przede wszystkim o przestępstwach popełnianych z użyciem najnowszych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych, których ofiarami padają osoby starsze.  

Omawiane będą również zagadnienia :

  • Zagrożenia w sieci, nowe narzędzia w walce z cyberprzestępczością;
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • aplikacja Moja Komenda
  • Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych 
  • Rola i zadania miejskiego Rzecznika Praw Konsumenckich

Debata ma na celu zbudowanie atmosfery zaufania i zrozumienia z mieszkańcami Przemyśla i powiatu przemyskiego, a także powinna wyczulić adresatów na przestępcze zachowania i wskazać uczestnikom jak odpowiednio reagować na niebezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia.