Na dzisiejszej (21 listopada) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu ślubowanie złożył nowy Radny Rady Miejskiej w Przemyślu - Paweł Kaniecki. O wstąpieniu na wakujący mandat nowego radnego w okręgu wyborczym nr 2 zdecydował Komisarz Wyborczy w Przemyślu. 

Po odczytaniu roty ślubowania przez Przewodniczącego Rady Roberta Bala, Paweł Kaniecki przyjął gratulacje od koleżanek i kolegów Radnych. My również w imieniu samorządu Miasta Przemyśla składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. 

P_Kanniecki_1.jpeg

P_Kaniecki_2.jpeg

P_Kaniecki_3.jpeg