Przemyscy policjanci apelują o zachowanie czujności, a także o wrażliwość i troskę wobec osób wymagających pomocy i wsparcia w okresie trudnych warunków atmosferycznych. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na osoby samotne, starsze i bezdomne, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego.

Okres jesienno-zimowy to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych i nieporadnych życiowo, które przed chłodem lub opadami atmosferycznymi szukają schronienia na dworcach, przystankach, w piwnicach, bądź w opuszczonych budynkach. Tragiczne skutki może mieć nawet kilka godzin spędzonych na zewnątrz podczas niskich temperatur. Policjanci podczas codziennej służby sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie.

Jednak funkcjonariusze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego też reagujmy. Jeśli zauważymy człowieka, któremu może grozić wychłodzenie, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Wystarczy zadzwonić na bezpłatny telefon alarmowy 112. Nasze działanie może uratować ludzkie zdrowie i życie. Dzięki zgłoszeniom, udaje się wielu osobom pomóc.

Apelujemy także o informowanie ośrodków pomocy społecznej o mieszkających samotnie osobach starszych, niepełnosprawnych, które ze względu na sytuację życiową, mogą być szczególnie narażone na skutki działania niskich temperatur.

Przypominamy także, że miejsca przebywania osób bezdomnych, które nie potrzebują pilnej interwencji, można zaznaczać na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tej internetowej aplikacji jest specjalna ikonka pozwalająca wskazać  miejsce, w którym przebywają osoby wymagające pomocy. Miejsca te zostaną sprawdzone przez funkcjonariuszy.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób  w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Poniżej wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym na terenie Przemyśla  w okresie zimowym 2022/2023

Schroniska i noclegownie:

•    Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta ul. Focha 12 
•    Caritas Dom Matki i Dziecka ul. Prądzyńskiego 8

Placówki prowadzące dożywianie na terenie Przemyśla:

•    Kuchnia dla ubogich ul. Słowackiego 85; 
•    Kuchnia dla potrzebujących ul. Poniatowskiego 33; 
•    Świetlica Socjoterapeutyczna „Perspektywa” ul. P.Skargi 6; 
•    Świetlica Środowiskowa w domu Ukraińskim w Przemyślu, ul. Kościuszki 5;
•    Punkt Wydawania Żywności w ramach programu PO PŻ ul. Monte Casino 18 ;
•    Punkt Wydawania Żywności w ramach programu PO PŻ ul. Mickiewicza 29; 
•    Klub Seniora „Młodzi Duchem” ul. P.Skargi 6;
•    Dom Dziennego Pobytu ul. Popiełuszki 5, ul.  Jasińskiego 15; 
•    Świetlica Środowiskowa „Przystań ul. Opalińskiego 11a;
•    Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza ”Oratorium” ul. Basztowa 15;
•    Placówka Wsparcia Dziennego „Nadzieja” ul. Mickiewicza 50.