Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

W tym szczególnym dniu, wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia składam wyrazy uznania i wdzięczności

za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękuję za codzienny wysiłek, heroiczną postawę oraz poświęcenie, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym.

Dziękuję za ogromne pokłady cierpliwości, wyrozumiałości, siły oraz serce, bez którego Wasza nieoceniona misja byłaby niemożliwa do udźwignięcia .

Życzę Państwu, aby na co dzień otaczała Was wyłącznie serdeczność i szczera życzliwość tych,

których spotykacie na swoich życiowych drogach

oraz satysfakcji z pracy zawodowej i samych pomyślności w życiu osobistym.

 

 

Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

 

kolorowa grafika - serce z napisem "Dziękujemy!"