Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Sukcesywnie i terminowo Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu rozpoczyna kolejne inwestycje, dzięki którym życie mieszkańców regionu stale ulega polepszeniu. Planowy remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1823 R relacji Stubno – Kalników – Korczowa jest konieczny, ze względu na zły stan techniczny starego obiektu, który został całkowicie rozebrany.

Zakres prac obejmie wykonanie m.in. podpór obiektu mostowego, remontu elementów stalowych przęsła mostu, wyposażenia pomostu oraz remontu dojazdów do mostu.

Most w Stubnie zapewniać będzie ruch lokalny pomiędzy miejscowością Stubno, miejscowością Kalników i miejscowością Hruszowice. Całkowita długość mostu wyniesie 12,35 m.

Prace przy moście przebiegają zgodnie z harmonogramem według którego inwestycja ma zakończyć się w maju bieżącego roku.

 

oprac.: A. Sosnowska