Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Szczególnie w związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce obchody tego dnia wprowadzono na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r.

Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Działania podjęte w trakcie tego tygodnia mają także przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. 

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” ofiary przestępstw, które zgłoszą się w dniach 22-28 lutego 2021 r. do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul. Boh. Getta 1 będą mogły uzyskać poradę oraz dowiedzieć się do jakich podmiotów mogą zgłosić się o pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Informacje o pomocy dostępne są również na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości, pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

(źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości)