Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Służby mundurowe w całej Europie łączą siły dla zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym. Do udziału w akcji organizowanej przez stowarzyszenie RAILPOL po raz kolejny zaproszona została Straż Ochrony Kolei. Do wspólnych działań włączyli się również funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

RAD (Rail Action Days) to cykliczne, skoordynowane działania służb mundurowych, organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenie RAILPOL, odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie. Wzmożone działania pod kryptonimem „Aktywna Tarcza” odbyły się w dniach 21-22 stycznia br. w krajach członkowskich RAILPOL oraz w Polsce. W akcji, na zaproszenie organizacji RAILPOL uczestniczyła Polska Straż Ochrony Kolei, która przeprowadziła wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Na zaproszenie Straży Ochrony Kolei do wzięcia udziału w działaniach RAD, pozytywnie odpowiedziała Policja i Straż Graniczna.

Głównym celem akcji „RAD - Aktywna Tarcza” było zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem pociągów dalekobieżnych oraz przejazdów międzynarodowych. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, działając wspólnie z Policją i Strażą Graniczną wzmocnili i zintensyfikowali działania prewencyjne na obszarze kraju, poprzez zwiększenie patroli na stacjach, przystankach i w pociągach, kontrolę podróżnych pod kątem legalności ich pobytu, wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym, a także kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych.

W działaniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udział wzięło blisko 900 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, ponad 5 000 funkcjonariuszy Policji i ponad 60 funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ciągu 48-godzinnej akcji mundurowi objęli szczególnym nadzorem ponad 1 600 stacji i przystanków kolejowych oraz 600 pociągów pasażerskich. Podczas akcji na terytorium RP mundurowi wylegitymowali ponad 2 400 osób, zatrzymano 41 sprawców czynów zabronionych, nałożono 129 mandatów karnych w związku z popełnieniem wykroczeń na obszarze kolejowym oraz przeprowadzono ponad 90 kontroli automatycznych skrzynek na bagaże.

źródło: kgsok.pl

 • Foto.SOK
 • akcja RAILPOL
  Foto.SOK
 • akcja RAILPOL
  Foto.SOK
 • AKCJA RAILPOL
  Foto.SOK
 • AKCJA RAILPOL
  Foto.SOK
 • AKCJA RAILPOL
  Foto.SOK
 • AKCJA RAILPOL
  Foto.SOK
 • AKCJA RAILPOL
  Foto.SOK