Z okazji Dnia Seniora, Urząd Gminy w Krzywczy zorganizował dla swoich mieszkańców dwa spotkania poświęcone problematyce bezpieczeństwa starszych osób. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przemyślu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dubiecku.

W czasie spotkań przedstawiciele różnych instytucji wraz z mieszkańcami gminy, zastanawiali się nad podniesieniem poziomu poczucia bezpieczeństwa, nad tym aby nie stać się ofiarą przestępstwa i nie dać się oszukać podczas różnego rodzaju prezentacji handlowych. Prelekcję w tym zakresie przeprowadził kom. Witold Bednarczyk Komendant Komisariatu Policji w Dubiecku. 

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Seniorom przypomniano o zasadach bezpieczeństwa na drogach oraz o obowiązku używania elementów odblaskowych. 

 

 

 

 

 

db

 

  • Foto KMP
  • Foto KMP
  • Foto KMP