Zakończyło się postępowanie konkursowe w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokonaniu przez Komisję konkursową oceny kompetencji kandydatów, nabór wygrał Piotr Hryniszyn, a Prezydent Miasta zaakceptował przedstawioną przez Komisję kandydaturę.

Na ogłoszenie Prezydenta Miasta o naborze na stanowisko Dyrektora MOPS-u odpowiedziało sześć osób. W wyniku wstępnej weryfikacji ich ofert pod względem formalnym, wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Po jej przeprowadzeniu i ocenie kompetencji kandydatów na stanowisko Pan Piotr Hryniszyn uzyskał łącznie 152 punkty, przy maksymalnej liczbie punktów możliwych jaką mógł otrzymać kandydat wynoszącej 160 punktów. Wygrał więc nabór, bowiem spełnił wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze.

Piotr Hryniszyn jest od 2006 r. dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, organizatorem m.in. corocznej akcji społecznej "Biała Wstążka", czy uroczystej gali SOW-ika i SUPER SOW-ika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalne w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Pomocą Społeczną Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Domu dla Dzieci „Nasza Chata” w Przemyślu oraz pedagog – biegły sądowy w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich w ówczesnym Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Również wieloletni społeczny kurator sądowy przy Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Sądu Rejonowego. Obecnie mediator sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego, specjalizujący się w sprawach rodzinnych i nieletnich. (informacja za sow-korytniki.pl )

Witold Wołczyk

rzecznik prasowy


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.