Rola etefonu w regulacji łanu

Zboża ozime i jare w celu ograniczenia negatywnego zjawiska wylegania wymagają regulacji pokroju. Pierwszy zabieg wykonywany jest zwykle w fazie pierwszego kolanka przy użyciu substancji czynnej trineksapak etylu, bądź też jego mieszaniny z poheksadionem wapnia lub chlorkiem chloromekwatu (CCC). Do kolejnych zabiegów może być wykorzystany etefon, który do skutecznego działania potrzebuje wyższych temperatur.

Jak działają regulatory wzrostu?

Substancje czynne wpływające na pokrój zbóż można podzielić zasadniczo na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią związki hamujące syntezę fitohornomów — giberelin. Odgrywają one ważną rolę w stymulacji podziału komórek, co przekłada się na szybkość wzrosty źdźbła i wydłużanie międzywęźli. Przyhamowanie ich aktywności zmniejsza tempo wydłużania źdźbła, przy jednoczesnym pogrubieniu jego ścian. Taką funkcję spełniają trineksapak etylu, poheksadion wapnia, chlorek chloromekwatu (CCC) oraz chlorek mepikwatu.

Druga grupa substancji czynnych nie jest tak licznie reprezentowana, ponieważ należy do niej tylko etefon. W przeciwieństwie do wymienionych wcześniej związków nie hamuje on działania hormonów roślinnych, ale jest prekursorem etylenu. Etylen jest naturalnym związkiem powodującym starzenie roślin, w tym przypadku jest po pożądane. Zmniejszeniu ulega dynamika wzrostu komórek źdźbła, a tym samym jego wydłużanie.

Kiedy stosować etefon?

Jednym z czynników wpływających na efektywność działania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną etefon jest temperatura. Regulatory wzrostu z etefonem najefektywniej działają w temperaturze od 15°C do 21°C. W przypadku tej substancji czynnej zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka temperatura ogranicza jego działanie na roślinę uprawną. Regulatory wzrostu do stosowania w zbożach ozimych i jarych, zawierające między innymi etefon dostępne są na https://osadkowski.pl/srodki-ochrony-roslin/regulatory-wzrostu--c-001108

Jeżeli chodzi o fazę rozwojową rośliny uprawnej, to jego aplikacja jest zróżnicowana w zależności od gatunku:

  • jęczmień ozimy, żyto ozime od fazy drugiego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32-39)
  • pszenżyto ozime od fazy drugiego kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31-37)
  • pszenica ozima od fazy pierwszego kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31-37)
  • jęczmień jary od fazy drugiego kolanka do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 32-49)

Przed aplikacją regulatora wzrostu zawierającego etefon należy zapoznać się z jego etykietą instrukcją stosowania i aplikować produkt zgodnie w wytycznymi w niej zwartymi.