Przemyscy policjanci przeprowadzili wczoraj cykliczne działania „Bezpieczny pieszy”. Funkcjonariusze reagowali na nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych, a także na pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwracali na pieszych, którzy korzystają z telefonów komórkowych na przejściu dla pieszych.

Po raz kolejny przemyscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania pn. „Bezpieczny pieszy”. Celem działań jest egzekwowanie od osób pieszych i kierujących pojazdami właściwego zachowania się na drogach. Podczas działań policjanci reagowali głównie na wykroczenia - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przekroczenie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych bezpośrednio przed nimi, a także na przemieszczanie się pieszych prawidłową stroną drogi, niestosowanie się przez nich do sygnalizacji świetlnej, braku elementów odblaskowych oraz korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez przejście.

Mundurowi ujawnili 21 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 6 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

Pamiętajmy! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach dróg.