Jak się robi pellet? Wyjaśniamy proces jego produkcji!

Pellet stanowi czystą i wydajną alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych. Dzisiaj wybierany jest on coraz częściej wśród właścicieli domów szukających wygodnych i efektywnych metod ogrzewania. Jak odbywa się proces produkcji pelletu? Wyjaśniamy go krok po kroku!

1. Pozyskiwanie i przygotowanie biomasy

Aby przygotować pellet, konieczne jest wybranie odpowiednich materiałów do jego produkcji. Na tej podstawie powstają różne rodzaje pelletu oraz określa się również jego klasy.

Proces produkcyjny rozpoczyna się zatem od pozyskania i przygotowania materiałów z biomasy. Z czego robi się pellet? Biomasa może zawierać różne materiały organiczne, takie jak trociny, wióry, zrębki, słoma, słoma kukurydziana i pozostałości rolne. Materiały te pochodzą ze zrównoważonych praktyk leśnych, działalności rolniczej lub zakładów wytwarzających odpady.

Po zebraniu biomasa poddawana jest wstępnej obróbce, obejmującej mielenie lub rozdrabnianie, w celu uzyskania jednolitej wielkości cząstek i tekstury odpowiedniej do granulacji.

2. Suszenie

Po wstępnym przygotowaniu biomasa poddawana jest procesowi suszenia w celu zmniejszenia wilgoci.

Zawartość wilgoci jest krytycznym czynnikiem w produkcji pelletu, ponieważ nadmiar wilgoci może prowadzić do złej jakości pelletu i obniżonej wydajności spalania. Biomasę zazwyczaj suszy się do zawartości wilgoci około 10% lub niższej, aby zapewnić optymalne tworzenie się pelletek i wysoką efektywność jej spalania.

Stosowane metody suszenia mogą obejmować obrotowe suszarki bębnowe, suszarki taśmowe lub suszarki ze złożem fluidalnym, w zależności od konkretnych wymagań biomasy i zakładu produkcyjnego.

3. Granulacja

Wysuszona biomasa jest następnie podawana do granulatora, gdzie jest poddawana kompresji i wytłaczaniu w celu uzyskania pelletu.

Pelletownica składa się z matrycy i rolek, które wywierają nacisk na biomasę przechodzącą przez otwory matrycy. Ten proces kompresji generuje ciepło, dzięki czemu lignina obecna w biomasie działa jak naturalne spoiwo, spajające pellety.

W procesie granulacji zazwyczaj nie są wymagane żadne dodatkowe spoiwa ani chemikalia. Pellety powstają w wyniku przepychania biomasy przez otwory matrycy i przycinania jej na żądaną długość za pomocą noża lub ostrza.

4. Chłodzenie i przesiewanie

Po granulacji nowo utworzone pelletki są gorące i miękkie. Następnie są schładzane w chłodnicy w celu obniżenia ich temperatury i utwardzenia.

Chłodzenie zapobiega deformacjom i zapewnia, że pellet zachowuje swój kształt i trwałość. Po ochłodzeniu pellety poddawane są przesiewaniu w celu usunięcia drobnych i ponadgabarytowych cząstek, co zapewnia jednolity rozmiar i jakość gotowego wyrobu. Drobne cząstki można ponownie wykorzystać w procesie granulacji, natomiast cząstki o dużych rozmiarach są ponownie przetwarzane lub odrzucane.

5. Pakowanie i magazynowanie

Ostatnim etapem procesu produkcyjnego jest pakowanie i przechowywanie pelletu.

Pellety są zazwyczaj pakowane w worki lub pojemniki zbiorcze w celu dystrybucji i sprzedaży. Torby mogą mieć różną wielkość, od małych toreb na kilka kilogramów pelletu po większe pojemniki.

Właściwe opakowanie gwarantuje, że pellet pozostanie czysty, suchy i wolny od zanieczyszczeń podczas transportu i przechowywania. Pojemniki powinny być przechowywane są w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zachować ich jakość i zapobiec wchłanianiu wilgoci.