Przemyśl pamięta o Janie Pawle II: 19. rocznica odejścia Papieża uczczona
W naszym mieście, jak co roku, 2 kwietnia odbyły się uroczystości upamiętniające postać Jana Pawła II, papieża, który na zawsze pozostanie w sercach mieszkańców jako wielki Polak i duchowy przewodnik. W tych skromnych, ale pełnych zadumy chwilach, przedstawiciele władz lokalnych złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Ojca Świętego, przypominając o jego niezatartym śladzie w historii naszego narodu.
  1. 19. rocznica śmierci Jana Pawła II została uczczona w Przemyślu.
  2. Prezydent miasta oraz przewodniczący rady miejskiej wzięli udział w ceremonii.
  3. Hołd papieżowi-Polakowi oddano przez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
  4. Moment ten stał się okazją do wspólnej refleksji nad spuścizną Jana Pawła II.

W dniu, który w kalendarzu zapisany jest jako czas zadumy i pamięci, mieszkańcy naszego miasta raz jeszcze mogli poczuć bliskość z jedną z najbardziej charakterystycznych postaci naszych czasów. Prezydent Wojciech Bakun oraz Robert Bal, przewodniczący Rady Miejskiej, reprezentując społeczność lokalną, w geście pełnym szacunku i pamięci, złożyli kwiaty przy pomniku Jana Pawła II.

Hołd złożony Ojcu Świętemu nie jest tylko manifestacją lokalnego patriotyzmu czy przywiązania do tradycji. To przede wszystkim przypomnienie o ideach, które papież-Polak rozsiewał po całym świecie - miłości, pokoju i pojednania. Każdy zapalony znicz i każdy złożony kwiat to nie tylko symbol pamięci, ale również przypomnienie o tym, jak ważne są te wartości w dzisiejszych, często burzliwych czasach.

Uroczystości 2 kwietnia, choć skromne, co roku przynoszą mieszkańcom moment refleksji nad wielką postacią Jana Pawła II. Jego nauki i życie, pełne pokory, ale i niezłomnej wiary w ludzkość, stanowią dla wielu z nas niewyczerpane źródło inspiracji. W tych chwilach, przed pomnikiem na Placu Niepodległości, społeczność naszego miasta jednoczy się w duchu wdzięczności i szacunku dla wielkiego Polaka, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Opierając się na: UM Przemyśl