W piątek, 10 marca odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania Oddziału Chirurgii Naczyniowej z blokiem operacyjnym i pracownią Angiografii a także Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. To kolejna wielka inwestycja w naszej placówce medycznej. 

Zakres robót na Oddziale Chirurgii Naczyniowej obejmował adaptację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału, wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji wewnętrznych: wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych, elektrycznej oraz teletechnicznej, w tym m.in.: systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz wykonaniu instalacji komputerowej.

 

Zreorganizowany Oddział Rehabilitacji z pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej został zlokalizowany w dawnej części administracyjnej szpitala, co wiązało się z: modernizacją istniejących instalacji, przebudową ścian działowych, czy wymianą stolarki drzwiowej i okiennej. Oddział zyskał także nowe okładziny podłogowe oraz ścienne i sufitowe, oświetlenie i osprzęt sanitarny.

Pomieszczenia oddziałów zostały przystosowane dla pacjentów niepełnosprawnych oraz spełniają założenia standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

 

Reorganizacja oddziałów pozwoliła na zwiększenie komfortu oraz podwyższenie standardu pobytu dla pacjentów przebywających na oddziale, co przyczynia się do podniesienia jakości świadczonych usług w szpitalu. 

W ramach programu „Dostępność Plus dla Zdrowia” szpital zyskał dwie zupełnie nowe windy do przewozu osób. Wiązało się to z przebudową budynku E i budową szybu windowego. Znajdują się one naprzeciw istniejących już wcześniej wind.

 

Zakupiono również szereg wyposażenia, które wspiera pobyt w szpitalu osób ze specjalnymi potrzebami, m.in.: stanowiska do pobierania krwi pacjenta otyłego, wózki do transportu pacjenta w pozycji siedzącej, łóżka rehabilitacyjne, łóżka elektryczne o podwyższonej nośności, aparat do laseroterapii, aparat do elektroterapii z ultradźwiękami, zestaw podłogowych i sufitowych urządzeń do ćwiczeń w podwieszeniu oraz zestaw urządzeń mobilizujących czynności ruchowe pacjenta. Zostało też przygotowane pomieszczenie do przewijania osób dorosłych, pokój dla matki z dzieckiem, wykonano automatyczne drzwi w Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 1.

Wartość wszystkich inwestycji to prawie 9 mln zł. Większość tych środków pochodziła z dotacji Samorządu Województwa Podkarpackiego. Dużym wsparciem były również programy rządowe: Fundusz przeciwdziałania COVID 19 oraz granty Ministerstwa Zdrowia „Dostępność Plus”.