16.01.2023r. od godziny 9 do 13, na terenie sztucznego lodowiska, na ul. Sanockiej w Przemyślu, odbędzie się spotkanie dla dzieci i młodzieży w trakcie, którego zorganizowane będą zabawy połączone z poradami profilaktycznymi w zakresie bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii, to jeden z priorytetów przemyskich policjantów. Jednym z najważniejszych elementów tych działań jest edukacja w zakresie bezpiecznego wypoczynku. Dlatego funkcjonariusze przemyskiej komendy zagadnienia te będą omawiać podczas spotkań w ramach działąń ”Bezpieczne Ferie 2023”, zorganizowanego przez POSiR Przemyśl.

W trakcie spotkania policjanci omówią zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych w zakresie:

·       bezpieczeństwa w domu

·    w ruchu drogowym

·    w miejscach wypoczynku

·    w sieci Internet

·    na świeżym powietrzu

·    w trakcie uprawniania sportów zimowych i rekreacji.

Zapraszamy do udziału w powyższym spotkaniu. Pamiętajmy, że spokojne ferie - to bezpieczne ferie! Warto uczestniczyć w takich akcjach, które nauczą dzieci i młodzież rozsądnego postępowania i wskażą w jaki sposób unikać narażenia się na niebezpieczeństwo.