Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, mianował 17 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 10 listopada 2022 r. W tym zacnym gronie znaleźli się dwaj wojskowi związani z Przemyślem i Podkarpaciem. 

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowany został generał brygady Wojciech Marchwica – szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym z etapów jego kariery wojskowej było dowodzenie Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych w Przemyślu, z którym w tym samym 2002 roku wyjechał do Kosowa, gdzie był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. W 2006 objął stanowisko szefa sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 

Urodzony w Przemyślu płk Krzysztof Zielski, obecny  szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 SG WP, awansowany został na stopień generała brygady Wojska Polskiego. 

Cieszymy się z obydwóch awansów i gratulujemy Panom generałom. Życzymy samych sukcesów!

zdjęcie leżących buław generalskich i szabli

zdjęcie: www.polska-zbrojna.pl