Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo.

W przeddzień 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości czyli 10 listopada br. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu Robertem Balem, a także przedstawicielami władz Powiatu, Starostą Powiatu Przemyskiego Janem Pączkiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Wojciechem Bobowskim oraz Zastępcą Dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich  mjr dypl. SZ RP Bartłomiejem Kaszyńskim  , złożyli okolicznościowe wiązanki w miejscach wiecznego spoczynku bohaterów związanych z walkami o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwiaty zostały złożone na grobach Ireny Benszówny, por. Władysława Kramarza, Nieznanego Żołnierza, Legionistów, Orląt Przemyskich oraz przy Kwaterze Żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1920 walczących w obronie Ojczyzny. 

Kwiaty złożono również pod tablicą pamiątkową poświęconą majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu.