Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Ministerstwo Infrastruktury  pismem znak: GM-DGWiZS-6.0710.1.2020 przekazało służbom Prezydenta Miasta Przemyśla informacje, że od dnia 22 października 2020r. zostały opublikowane nowe mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Jak wynika z prezentowanych map na terenie miasta Przemyśla mamy mniej obszarów zagrożonych powodzią woda Q1% (woda stuletnia).

Mapy są również dostępne w wersji kartograficznej w postaci plików *.pdf pod adresem http://mapy.isok.gov.pl

JPEGpismo w sprawie MZP.jpeg