Zmiana ustawy o pomocy dla Ukraińców: nowe zasady zakwaterowania od 1 lipca 2024
Od 1 lipca 2024 roku wchodzą w życie istotne zmiany w ustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Zakończy się wsparcie finansowe dla gospodarzy, którzy udzielali schronienia uchodźcom na własny koszt. Co to oznacza w praktyce i jakie będą dalsze kroki? Przedstawiamy szczegółowe informacje.

Zakończenie wsparcia finansowego dla osób prywatnych

Od 1 lipca 2024 roku przestanie obowiązywać przepis, który umożliwiał wypłatę świadczeń pieniężnych osobom prywatnym za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy. Zmiana ta jest wynikiem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Świadczenie to, przewidziane w art. 13 ustawy, miało charakter nadzwyczajny i było odpowiedzią na pilną potrzebę zapewnienia schronienia uchodźcom w sytuacji kryzysowej. Z czasem jednak, liczba wnioskodawców korzystających z tego rozwiązania systematycznie malała, co spowodowało konieczność zmiany strategii wsparcia.

Nowe zasady zakwaterowania uchodźców

Od 1 lipca 2024 roku jedyną formą zakwaterowania uchodźców będą obiekty prowadzone na polecenie wojewodów. Decyzja ta ma na celu ujednolicenie systemu wsparcia i lepsze monitorowanie pomocy przez organy administracji publicznej. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami i zapewnienie odpowiednich warunków dla osób potrzebujących.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą potrzebowali wsparcia, mogą zgłaszać się do właściwego wojewody. Tam uzyskają informacje na temat dostępnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak określa to art. 12 ustawy.

Terminy składania wniosków o rekompensaty

Osoby, które do tej pory udzielały schronienia uchodźcom na własny koszt, mają czas do końca lipca 2024 roku na składanie wniosków o rekompensatę poniesionych kosztów. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach, co pozwoli na zakończenie dotychczasowego systemu wsparcia w uporządkowany sposób.

Zmiany w świadczeniu 300 zł

Od 1 lipca 2024 roku wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Szczegóły tych zmian nie zostały jeszcze dokładnie określone, jednak warto śledzić komunikaty urzędowe, aby być na bieżąco z nowymi przepisami.

Infolinia dla poszukujących zakwaterowania

Dla osób poszukujących zakwaterowania uruchomiona została specjalna infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Numer telefonu to 800 100 990. Dzięki temu można szybko i sprawnie uzyskać informacje na temat dostępnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Zmiany w ustawie są odpowiedzią na zmieniającą się sytuację i mają na celu zapewnienie bardziej efektywnego systemu wsparcia dla obywateli Ukrainy. Ważne jest, aby osoby zaangażowane w pomoc były na bieżąco z nowymi przepisami i terminami składania wniosków, aby móc skorzystać z należnych im świadczeń.


Na podstawie: Urząd Miejski