UM Przemyśl: Wzajemna sprzedaż budynków między samorządem a województwem
Wymiana nieruchomości między samorządem miasta a województwem przynosi obietnicę kulturalnego odrodzenia. Ugruntowana na ponad dekadzie starań, transakcja otwiera nowy rozdział dla przestrzeni miejskiej, z Podkarpacką Galerią Sztuki Współczesnej w roli głównej.
  1. Podpisane akty notarialne zatwierdzają wymianę nieruchomości między samorządem miasta a województwem.
  2. Planowane powstanie Podkarpackiej Galerii Sztuki Współczesnej w kamienicy przy Rynku 11.
  3. Przyszłe zagospodarowanie budynku po dawnym Kolegium Nauczycielskim wciąż pozostaje tajemnicą.
  4. Zaangażowanie lokalnych urzędników kluczowe dla finalizacji transakcji.

W sercu miasta, gdzie historie splatają się z teraźniejszością, miało miejsce wydarzenie, które zwiastuje nadchodzące zmiany. W otoczeniu zabytkowego Rynku 11, gdzie starość murów jest świadkiem minionych epok, odbyła się konferencja prasowa ujawniająca szczegóły wymiany nieruchomości między samorządem miasta a samorządem województwa. Jest to krok, który może znacząco wpłynąć na kształt przestrzeni kulturalnej i społecznej naszego miasta.

Wymiana obejmuje kamienicę przy Rynku 11 i budynek po dawnym Kolegium Nauczycielskim przy ulicy Łukasińskiego 12. Zamierzenia władz dotyczące tych miejsc są wielowymiarowe i wizjonerskie. Samorząd województwa planuje stworzenie w kamienicy przy Rynku Podkarpackiej Galerii Sztuki Współczesnej, która ma stać się nowym sercem kulturalnym nie tylko dla mieszkańców, ale i odwiedzających miasto turystów.

Wartość inwestycji w adaptację i remont budynku szacowana jest na około 20 mln złotych, co podkreśla skalę zaangażowania i ambicji związanych z tym projektem. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, podczas konferencji zauważył: Znajdujemy się na Rynku, części zabytkowej i reprezentacyjnej Miasta. Myślę, że poprzez tą "pierzeję sztuki", która się tutaj tworzy - mając na uwadze Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, które jest naszą jednostką - chcemy oddziaływać na turystów i korzystać z dziedzictwa, które miasto niezaprzeczalnie posiada.

Podobne zamiary ma samorząd miasta w odniesieniu do budynku przy ulicy Łukasińskiego, choć konkretne plany pozostają póki co w sferze przyszłych projektów. Obie strony transakcji wyraziły zgodę na 90% bonifikatę, co świadczy o dużej chęci współpracy i zaangażowania na rzecz wspólnego dobra.

Działania te są efektem wieloletnich starań i negocjacji, z których widać determinację lokalnych władz do rewaloryzacji i ożywienia historycznej przestrzeni miasta. Wiceprezydent Bogusław Świeży oraz Wicemarszałek Piotr Pilch dzielili się swoim zadowoleniem z pomyślnie zakończonego procesu, podkreślając znaczenie współpracy i wsparcia na każdym etapie działań.

Przyszłość przestrzeni kulturalnych w naszym mieście maluje się w jasnych barwach. Inicjatywy takie jak ta doprowadzą do odrodzenia, które z pewnością przyciągnie uwagę nie tylko mieszkańców, ale i szerokiego grona odbiorców z zewnątrz, umacniając pozycję miasta na mapie ważnych ośrodków kultury i sztuki.


Według informacji z: UM Przemyśl