Przemyśl inwestuje w przyszłość: robotyka i programowanie trafią do szkół podstawowych
W naszym mieście nauka wkracza na nowe tory – wszystkie szkoły podstawowe zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia do nauki robotyki i programowania. To wszystko dzięki projektowi RaP STEAM, który łączy w sobie naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Oto jak technologia zmienia lokalną edukację.
  1. Prezydent miasta podpisał umowę na realizację projektu RaP STEAM.
  2. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz budżetu państwa i samorządu.
  3. Cel projektu: rozwój kompetencji uczniów w zakresie robotyki i programowania.
  4. Wartość projektu to 133 044 117,00 zł, z czego większość stanowią fundusze europejskie.

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, gdzie umiejętności technologiczne stają się coraz cenniejsze, nasze miasto stawia na edukację przyszłości. Projekt RaP STEAM, który właśnie rusza w szkołach podstawowych, to nie tylko inwestycja w narzędzia i sprzęt, ale przede wszystkim inwestycja w młode umysły naszego miasta.

Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 133 miliony złotych, z czego znacząca część pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego +. To pokazuje, jak ważne są dla nas rozwój i edukacja. Zadziwiające jest, że dzięki temu projektowi od maja 2023 roku aż do końca 2029 roku, uczniowie naszych szkół będą mieli okazję nie tylko nauczyć się podstaw robotyki i programowania, ale także rozwinąć kreatywność i umiejętność pracy zespołowej.

Prezydent miasta, podczas podpisania umowy, nie krył zadowolenia z faktu, że wszystkie szkoły podstawowe zostaną objęte wsparciem. To pokazuje, jak duży nacisk kładziemy na równy dostęp do edukacji najwyższej jakości. Inicjatywa ta jest dowodem na to, że nasze miasto jest miejscem, gdzie tradycyjna edukacja spotyka się z nowoczesnością, tworząc idealne warunki do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Dzięki współpracy organów prowadzących, szkół i samorządu, nasze miasto staje się przykładem, jak ważna jest inwestycja w przyszłość edukacji. Projekt RaP STEAM to nie tylko krok naprzód w kształceniu młodzieży, ale także solidna podstawa do budowania silnej i innowacyjnej gospodarki w przyszłości.


Źródło: Urząd Miejski w Przemyślu