Urząd Miejski zaprasza do Przemyskiej Rady Kobiet na kadencję 2024-2028
Przemyśl otwiera nowy rozdział w działaniach na rzecz równouprawnienia – zapraszamy ambitne kobiety do udziału w Przemyskiej Radzie Kobiet. To szansa, by wspólnie kształtować przyszłość naszego miasta i wnieść swoje unikalne doświadczenia. Czy jesteś gotowa na wyzwanie?
  1. Prezydent Miasta Przemyśla, Wojciech Bakun, ogłosił nabór do Przemyskiej Rady Kobiet na nadchodzącą kadencję 2024-2028.
  2. Zarządzenie Nr 64/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku wprowadza zasady naboru i działania nowej kadencji rady.
  3. Wymagania formalne, jakie muszą spełniać kandydatki, zostały jasno określone w ogłoszeniu.

W Przemyślu nadchodzi czas zmian i nowych inicjatyw, które mają na celu wzmocnienie roli kobiet w życiu społecznym i politycznym miasta. Przemyska Rada Kobiet, której nabór właśnie się rozpoczął, jest wyjątkową szansą dla wszystkich pań pragnących aktywnie działać na rzecz swojej społeczności. Prezydent Wojciech Bakun, stojący na czele miasta, zaakcentował znaczenie tej inicjatywy, podkreślając, jak ważny jest każdy głos w dążeniu do równości i wspieraniu kobiet w różnych aspektach życia miejskiego.

Działania Przemyskiej Rady Kobiet będą koncentrować się na promowaniu równouprawnienia, wsparciu inicjatyw kobiecych oraz na budowaniu silnej i wspierającej się społeczności. Rada ta jest nie tylko platformą wymiany doświadczeń, ale także realnym narzędziem wpływającym na decyzje lokalne, które mogą zmienić oblicze Przemyśla na lepsze.

Wszystkie zainteresowane kobiety, które chciałyby wziąć udział w kształtowaniu przyszłości miasta, powinny dokładnie zapoznać się z wymaganiami formalnymi. To niepowtarzalna okazja, by nie tylko mieć wpływ na lokalną politykę, ale również rozwijać się osobiste, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia, a przede wszystkim - być częścią zmiany na lepsze.

Prezydent Bakun zachęca wszystkie zainteresowane kobiety do zgłoszenia swojej kandydatury. To właśnie Twoje doświadczenia, pomysły i energia mogą przyczynić się do rozwoju naszego miasta. Przemyśl potrzebuje silnych i odważnych kobiet, gotowych stanąć na czele zmian i inspirować innych do działania. Nie przegap tej szansy – stań się częścią Przemyskiej Rady Kobiet.


Na podst. Urząd Miejski