Wczoraj, w Klubie Seniora w Dubiecku odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczeństwo seniorów”. Głównymi tematami były oszustwa bankowe popełniane na szkodę seniorów, przemoc wobec osób starszych oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zorganizowana debata skierowana była do osób starszych, a tematem przewodnim były zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 

Na debacie obecny był Komendant Komisariatu w Dubiecku kom. Damian Brzyski, Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak, Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko Agnieszka Binko, Kierownik GOPS w Dubecku Iwona Ibowicz, Kierownik Klubu Seniora w Dubiecku Irena Kuzara.

Prelegenci przedstawiali kolejno tematy, natomiast uczestnicy czynnie brali udział w dyskusjach. Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Dubiecku Alicja Błońska przedstawiła w jaki sposób postępować, by ustrzec się przed oszustwami bankowymi. St. asp. Lidia Przybyłowicz z Wydziału Prewencji KMP Przemyśl wyjaśniała jakie zachowania świadczą o nadużyciach i przemocy wobec seniorów. Komendant omówił m.in. aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz o czym senior powinien pamiętać poruszając się jako uczestnik ruchu drogowego. Omówiono także aplikację Moja Komenda, a także funkcjonowanie platrformy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Moderatorem spotkania była  sierż. szt. Emilia Bazan profilaktyk z Wydziału Prewencji KMP Przemysl. 

Uczestnicy w trakcie dyskusji zasygnalizowali swoje problemy i oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, dzielili się swoimi doświadczeniami jak również wskazali w jaki sposób Policja i inne instytucje mogą wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Teraz sugestie te zostaną wzięte pod uwagę podczas codziennej służby policjantów, a wnioski przyjęte podczas debaty zostaną przeanalizowane.  

Debata została objęta Honorowym Patronatem przez Burmistrza  Miasta i Gminy Dubiecko.