Po raz kolejny obchodziliśmy w Przemyślu Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ustanowione w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto ma na celu uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej. W Przemyślu obchody z tej okazji jak co roku organizuje Prezydent Miasta Przemyśla _ Wydział Promocji i Kultury UM oraz Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego imieniu dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof.UR.

Przed II wojną światową społeczność żydowska naszego miasta stanowiła 1/3 liczby mieszkańców. Ślady ich kilkusetletniej obecności i wpływu na polską kulturę i dziedzictwo Przemyśla, spotykamy na każdym kroku. Ich pamięć przywołaliśmy spotkaniem dla uczczenia pomordowanych Żydów z przemyskiego getta pod pomnikiem przy ulicy Kopernika 14, wspólną, ekumeniczną modlitwą oraz złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy. Spotkali się tu m.in. Wicewojewoda Podkarpacka Jolanta Sawicka, Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, Starosta Przemyski Jan Pączek, reprezentujący nasz samorząd Prezydent Wojciech Bakun, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal, Wiceprezydent Bogusław Świeży, przedstawiciele służb mundurowych, przemyskich organizacji i stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz młodzież z przemyskich szkół. Obecni byli oczywiście także goście - potomkowie żydowskich mieszkańców podkarpacia, a swoimi przemyśleniami podzielili się z uczestnikami obchodów Ci, którzy mieszkają dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i w Ukrainie, nawiązując do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny.

holokaust_7.jpeg

 

 

holokaust_10.jpeg

holokaust_12.jpeg

Druga część obchodów odbyła się na Cmentarzu żydowskim przy ul. Słowackiego, gdzie również modlono się za ofiary Holokaustu, zapalono znicze na grobach znajdujących się na kirkucie, wspominając nie tak dawno żyjących w naszym mieście jego żydowskich obywateli. 

 

 

holokaust_14.jpeg

holokaust_18.jpeg

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk