4 czerwca 1989 Polacy poszli na wybory, by - jak się okazało - dać wyraz niezadowoleniu wobec panującego systemu. Komunistyczna partia, która od końca II wojny światowej trzymała kraj twardą ręką, zachwiała się w posadach i kilka miesięcy później przestała istnieć, chociaż mogła liczyć na to, że czerwcowe wybory - owoc kompromisu Okrągłego Stołu - przedłużą jej życie. Stało się inaczej. Po wyborczym trzęsieniu ziemi po władzę - jeszcze niepełną - sięgnęła Solidarność. Według historyków głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych zmian w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

IMG_8341.jpeg

Dzisiaj, z okazji 33. rocznicy pierwszych w powojennej Polsce częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, Prezydent Miasta Przemyśla -Wojciech Bakun wraz z Bogusławem Świeżym - Zastępcą Prezydenta Miasta udali się na Kamienny Most w Przemyślu. Tam, przy tablicy znajdującej się na budynku, w którym w latach 1980-1981 mieściła się pierwsza siedziba przemyskiej NSZZ „Solidarność”, złożyli kwiaty na znak pamięci o wszystkich tych, którzy swoją długoletnią, heroiczną walką przyczynili się do upadku komunizmu w Polsce.

IMG_8342.jpeg

IMG_8343.jpeg

IMG_8344.jpeg

IMG_8345.jpeg