Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu zorganizowali spotkanie z uczniami klas maturalnych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu. Jego celem było przybliżenie młodym ludziom specyfiki służby w Policji. Młodzież klas maturalnych podejmuje wkrótce ważną decyzję wyboru zawodu i dalszej, życiowej drogi. Policjanci przedstawili wymagania stawiane kandydatom do służby oraz możliwości rozwoju i kariery zawodowej.

W spotkaniu z uczniami klas maturalnych, uczestniczyła st. asp. Małgorzata Czechowska. Celem było przybliżenie młodym ludziom specyfiki pracy w formacji jaką jest Policja, zapoznanie z procesem rekrutacji i jej etapami oraz wymaganiami stawianymi kandydatom.

Młodzież klas maturalnych wkrótce stanie przed dylematem wyboru dalszej drogi życiowej i zawodowej. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację, która pokazywała różne aspekty służby. Wizyta policjantów w szkole jest kontynuacją cyklu spotkań z uczniami klas maturalnych.

Przypominamy, że nabór do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, a szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej przemyskiej komendy.

Wizyta w przemyskiej komendzie była również doskonałą okazją do przeprowadzenia pogadanki na temat  pseudokibiców oraz cyberzagrożeń i cyberprzemocy. Przemoc obecna w cyberprzestrzeni może stać się szczególnie dotkliwa - kompromitujące materiały tj. ukradkiem zrobione zdjęcia, "filmiki" nagrane na telefon komórkowy, docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Policjanci rozmawiali z uczniami, jak postąpić, gdy będą świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy sami staniemy się ofiarą agresji w sieci.

Dzięki tego typu spotkaniom młodzież uczy się, jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z sieci internetowej, by nie stała się ona narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej. Konsekwencje działań w świecie wirtualnym mogą okazać się bowiem naprawdę poważne w świecie rzeczywistym, zarówno dla ofiary, jak i sprawcy cyberprzemocy.

mf