KMP w Przemyślu ostrzega: Kolejki ciężarówek w Medyce - zachowaj ostrożność!
Ruch drogowy w okolicach Przemyśla staje się wyzwaniem dla kierowców i służb porządkowych. Zwiększone kontrole prędkości i apel o wyjątkową ostrożność to odpowiedź na narastające kolejki samochodów ciężarowych czekających na przejście graniczne w Medyce. To ważne, aby na drogach panował porządek i bezpieczeństwo, a każdy uczestnik ruchu był świadomy swojej roli w tej delikatnej mozaice mobilności.
  1. W Medyce, na granicy państwowej, tworzą się długie kolejki samochodów ciężarowych, co może prowadzić do spowolnienia ruchu.
  2. Apel o zwiększoną ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla wszystkich kierowców.
  3. Samochody ciężarowe ustawiane są na jednym pasie ruchu wzdłuż Alei Żołnierzy Wyklętych i drogi krajowej nr 28 w celu zapewnienia płynności ruchu.
  4. Policja monitoruje newralgiczne miejsca i interweniuje, aby zapobiegać zakłóceniom w ruchu drogowym.
  5. W ramach działań „Prędkość” policja ujawniła 60 kierowców przekraczających dozwoloną prędkość.
  6. Kierowca mercedesa w Medyce przekroczył prędkość o 63 km/h, otrzymując mandat 4000 zł i 14 punktów karnych.
  7. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Znaczenie odpowiedzialnego zachowania na drodze nigdy nie było ważniejsze. W obliczu wyzwań, jakie niesie z sobą ruch transgraniczny, szczególnie w okolicach tak uczęszczanych punktów jak Medyka, apel o rozwagę na drodze wybrzmiewa z pełną mocą. Policjanci nieustannie pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach, jednak każdy kierowca ma niebagatelny wpływ na ogólną sytuację drogową. Niechaj każdy z nas będzie wzorem ostrożności i przemyślanej jazdy – dla własnego bezpieczeństwa i dobra wspólnego.

Wśród interwencji, które ostatnio miały miejsce, szczególną uwagę zwraca przypadki przekroczenia prędkości. Przykład kierowcy mercedesa, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość o 63 km/h, stanowi jaskrawy przykład lekceważenia przepisów ruchu drogowego. Konsekwencje tego działania są poważne – wysoki mandat i utrata punktów karnych to przestroga dla wszystkich kierowców, aby na drogach panowała rozwaga i odpowiedzialność.

Apel policji o ostrożność jest nie tylko prośbą, ale i przypomnieniem, że każdy z nas uczestnicząc w ruchu drogowym, wpisuje się w większą całość, na którą składają się nie tylko pojazdy, ale przede wszystkim ludzie. Dbajmy więc wspólnie o to, aby nasze drogi były bezpieczne dla wszystkich użytkowników.


Na podstawie: KMP w Przemyślu