Na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu odbyła się debata ewaluacyjna pn. „Bezpieczeństwo seniorów”. Głównymi tematami były oszustwa internetowe popełniane na szkodę seniorów oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zorganizowana w czwartek na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych debata, skierowana była do osób starszych, a tematem przewodnim były zagadnienia związane z bezpieczeństwem. 

Na debacie obecny był Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu kom. Waldemar Kolaczak, prof. PANS - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia dr hab. Marek Delong, z Biura Prezydenta Miasta Przemyśla Magdalena Świtalska, Starostę Przemyskiego reprezentowała Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Obecni byli również przedstawiciele MOPS Przemyśl oraz przewodniczący Rady Osiedli Miasta Przemyśla. 

Prelegenci kolejno omawiali tematy i podawali rozwiązania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w codzienne życie i dzięki, którym mogą się czuć bezpieczniej. Dyrektor Oddziału Banku PKO S.A w Przemyślu Marek Wasiewicz przedstawił w jaki sposób należy postępować, by być bezpiecznym w świecie finansów. St. sierż. Rafał Kulińczak z Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przedstawił najczęściej spotykane metody działania oszustów wykorzystujących najnowsze technologie komputerowe i telekomunikacyjne m.in. spoofing telefoniczny, oszustwa nigeryjskie, oszustwa na portalach sprzedażowych, oszustwa "na wnuczka", "na policjanta" czy "pracownika instytucji". Przekazano również informacje o tym, jak należy reagować podczas takich sytuacji, jakich narzędzi używać, by się ustrzec przed tego rodzaju przestępstwami. Asp. szt. Andrzej Trelka z Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej omówił m.in. aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym - o czym senior powinien pamiętać poruszając się jako uczestnik ruchu drogowego. 

Sami uczestnicy zasygnalizowali swoje problemy i oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, dzielili się swoimi doświadczeniami, jak również wskazali w jaki sposób Policja i inne instytucje mogą wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Teraz sugestie te zostaną wzięte pod uwagę podczas codziennej służby policjantów. 

Debata została objęta Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Starostę Powiatu Przemyskiego oraz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu.