We wtorek w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu odbyły się zajęcia profilaktyczne pn. „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności” z uczniami I klasy o profilu sportowym. Głównymi tematami spotkania były m.in. prawa człowieka związane ze sferą życia prywatnego, równości czy przemocy.

Nadkom. Elżbieta Siupik z Komendy Wojewódzkiej Policji  w Rzeszowie wspólnie z  sierż. szt. Alicją Tysowska-Prejzner z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu rozmawiały z młodzieżą na temat podstawowych praw do równości i wolności każdego człowieka, a także o przemocy, w tym cyberprzemocy. O zachowaniach jakie są nieprawidłowe, a często mają znamiona przestępstwa. 

W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z symulacjami sytuacji problemowych, z którymi mogą mieć styczność podczas zajęć szkolnych lub w życiu prywatnym. Słuchacze poszerzyli również swoją wiedzę w zakresie postępowania z osobą pokrzywdzoną, a także reagowania i zgłaszania przypadków różnego rodzaju nadużyć. 

Spotkanie miało charakter warsztatów. Uczniowie aktywnie brali w nim udział. Samodzielnie opracowywali definicję praw człowieka, przemocy, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Po zapoznaniu się z symulacjami trudnych sytuacji wypowiadali się jak powinni zareagować i zachować. 

Ponadto uczestnicy zostali poinformowani gdzie można uzyskać pomoc w przypadku nadużyć przekroczenia granic godności ludzkiej.