• Rozpoczęły się warsztaty związane z realizacją przedsięwzięcia Portal Otwartych Danych.

    W dniu 24 sierpnia br. w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu rozpoczęły się warsztaty będące jednym z kluczowych elementów przygotowania wdrożenia Portalu Otwartych Danych miejskich w Przemyślu. Uczestnikami warsztatów są przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miejskiego w Przemyślu, jednostek miejskich oraz spółek komunalnych. Warsztaty prowadzone są przez ekspertów w dziedzinie Open Data (Otwartych Danych) i Smart City (Inteligentnych Miast). Firmą wykonawczą w ramach udzielonego zamówienia publicznego jest Auction Ventures Sp. z o.o.. Podczas pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zostali zaznajomieni z podstawami otwartych danych miejskich.