W dniu 12.08.2022 r na Placu apelowym 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Bogusław Świeży wziął udział w uroczystych obchodach z okazji Święta Wojska Polskiego.

W uroczystym apelu uczestniczyli żołnierze Przemyskiego Garnizonu tj. 1 Batalionu Czołgów, 3 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich i 36 Batalionu Lekkiej Piechoty. Podczas uroczystości została złożona przysięga wojskowa przez żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.

Z okazji Święta Wojska Polskiego została odczytana Decyzja Ministra Obrony Narodowej i rozkazy dowódców jednostek wojskowych o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe w poszczególnych korpusach. W rozkazach okolicznościowych dowódcy wyróżnili zasłużonych żołnierzy i pracowników RON. Tradycją stało się również, że z okazji święta Wojska Polskiego Prezydent Miasta Przemyśla wz. Pan Bogusław Świeży uhonorował wyróżniających się żołnierzy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

 

 

W uroczystych obchodach udział wzięli min. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, rodziny żołnierzy składających przysięgę wojskową oraz sympatycy Garnizonu Przemyśl.

 

Tekst i zdjęcia: Maciej Jacek Szeremeta, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego