Technicy mechanicy nagrodzeni w konkursie organizowanym przez UM w Przemyślu
Konkurs dla Techników Mechaników w naszym mieście zakończył się wielkim sukcesem. Uczniowie Technikum Mechanicznego mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w obsłudze maszyn CNC, a najlepsi z nich otrzymali nie tylko dyplomy i nagrody rzeczowe, ale również propozycje zatrudnienia w lokalnym przedsiębiorstwie Plasmet.
  1. Współpraca CKZiU nr 1 z firmą Plasmet
  2. Konkurs "Obsługa maszyn przemysłowych CNC"
  3. Praktyki zawodowe dla uczniów
  4. Wręczenie nagród i ofert pracy

Od lat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 współpracuje z lokalnymi firmami, aby zapewnić uczniom jak najlepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej. Jednym z przykładów tej współpracy jest partnerstwo z Przedsiębiorstwem Maszyn i Urządzeń Plasmet, które w bieżącym roku przekazało szkole nowoczesną obrabiarkę sterowaną numerycznie. Dzięki temu uczniowie mogą praktycznie uczyć się obsługi maszyn CNC i programowania, co zbliża ich do realiów pracy w przemyśle.

W ramach tej współpracy zorganizowano konkurs „Obsługa maszyn przemysłowych CNC”, w którym uczestniczyli laureaci wcześniejszego konkursu „Programowanie i obsługa maszyn przemysłowych”. Konkurs odbył się pod patronatem prezesa firmy Plasmet, Pana Krzysztofa Koguta, który przewodniczył komisji konkursowej. Uczniowie klasy 5 Pem, przygotowani przez nauczyciela Pana Lesława Kołcza, mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w praktyce.

Firma Plasmet oferuje uczniom CKZiU nr 1 nie tylko możliwość udziału w konkursach, ale także odbywania praktyk zawodowych w swoich zakładach. Podczas praktyk i wycieczek do zakładu uczniowie mają szansę zapoznać się z nowoczesnymi technologiami, takimi jak narzędzia do pras krawędziowych czy procesy hartowania laserowego. Zdobyte doświadczenie zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy po zakończeniu nauki.

Współpraca ta przynosi korzyści obu stronom: uczniowie zdobywają cenne doświadczenie, a firma Plasmet ma dostęp do dobrze przygotowanych kandydatów na przyszłych pracowników. Ponadto, przedsiębiorstwo ma możliwość wpływania na programy nauczania, aby były one lepiej dostosowane do realnych potrzeb przemysłu.

Na zakończenie konkursu wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Plasmet, a także przedstawiono ofertę zatrudnienia dla laureatów konkursu, którzy są tegorocznymi absolwentami. Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 gratuluje finalistom i składa podziękowania Panu Krzysztofowi Kogutowi za wsparcie merytoryczne i finansowe.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest jedną z wiodących placówek edukacyjnych w regionie, kładącą duży nacisk na kształcenie praktyczne i współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami. Inicjatywy takie jak ta z Plasmetem przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia oraz lepszego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy.


Na podst. Urząd Miejski w Przemyślu