Prezydent Miasta Przemyśla
Zakład Historii i Kultury Żydów
w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego


zapraszają na:
Obchody  Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu  
w Przemyślu


27 stycznia 2023 r. godz. 13:30
Uczczenie pomordowanych Żydów z przemyskiego getta
pod pomnikiem przy ulicy Kopernika 14
Modlitwa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.

 godz.14:45
Cmentarz żydowski przy ul. Słowackiego
Modlitwa ekumeniczna trzech wyznań, zapalenie zniczy, położenie kamieni.

2 lutego 2023 r.  godz.11:00
Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4
„ Losy Rodziny Ringler  w okresie Holokaustu "
 - spotkanie z potomkiem rodziny, Panem Davidem Ringler z Izraela

Dzien_Holokaustu_plakat.jpeg

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Przemyślu,
Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Współorganizator:
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w Przemyślu