W związku z przypadającymi w dniach 22-26 listopada Dniami Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża pragnę złożyć wszystkim Dawcom Krwi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. W imieniu swoim i mieszkańców miasta dziękuję za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Wasza krew jest bezcennym darem dla biorców, którzy nieustannie potrzebują Waszej pomocy. Ogromnie doceniamy Wasze zaangażowanie w promowanie Honorowego  Krwiodawstwa. Wasza postawa jest wzorem do naśladowania.

Prezydent Miasta Przemyśla 

Wojciech Bakun

Dzien_Krwiodastwa_2022__.png