Policjanci z przemyskiego Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą dziś działania "Prędkość". Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości.

Niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez nadmierną prędkość kierujących jest jednym z priorytetowych zadań Policji.

Akcja "Prędkość", to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest właśnie walka z piratami drogowymi. Po raz kolejny przemyska „drogówka” prowadzi działania na terenie miasta i powiatu przemyskiego zmierzające do wyeliminowania uczestników ruchu drogowego zagrażających bezpieczeństwu.

Akcja ta ma na celu ograniczenie zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz ujawnianie sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe. Kontrole prędkości prowadzone będą z wykorzystaniem wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości. Policjantów drogówki będzie można spotkać m.in. na drogach krajowych prowadzących do Przemyśla, a także na terenie miasta. Policjanci przeprowadzają dziś kontrole wszędzie tam, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów dotyczących prędkości.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze!