Na terenie powiatu przemyskiego policjanci przeprowadzili wczoraj akcję pod kryptonimem „Prędkość”. Wzmożone działania miały na celu kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zwrócenie uwagi na przekraczających dozwoloną prędkość.

Wczoraj, przemyska drogówka, już od wczesnych godzin rannych kontrolowała kierujących w miejscach, gdzie najczęściej nie stosują się do obowiązującej prędkości. Policjanci w czasie akcji wykorzystywali urządzenia do pomiaru prędkości, w tym pojazdy wyposażone w wideo rejestratory. W działaniach udział wzięli również policjanci przemyskiej grupy SPEED.

Mundurowi oprócz sprawdzania prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, kontrolowali również ich stan trzeźwości, a także zwracali uwagę na stan techniczny oraz wyposażenie samochodu.

Podczas działań na terenie powiatu przemyskiego policjanci ujawnili 55 kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, mundurowi będą cyklicznie powtarzać tego typu działania, gdyż nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.