W piątek policjanci z przemyskiej drogówki prowadzili działania „Bezpieczny Przejazd”. W trakcie działań czuwali nad bezpieczeństwem i promowali właściwe zachowania w obrębie kolejowych przejazdów, a także miejsc gdzie przechodzenie przez tory jest niedozwolone. Funkcjonariusze ujawnili dwa wykroczenia, za które nałożyli mandaty na nieodpowiedzialnych kierowców, którzy próbowali przejechać przez przejazd kolejowy mimo opuszczających się zapór. Kierujący zostali ukarani mandatami.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie przejazdów kolejowych, policjanci przemyskiej drogówki prowadzą w tym rejonie cykliczne kontrole. Celem działań jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ponadto działania ukierunkowane są do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.

W piątek, przemyscy policjanci prowadzili działania „Bezpieczny przejazd” na ul. Marjackiej w Przemyślu. Funkcjonariusze ujawnili dwa poważne wykroczenia stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia.
Kierujący toyotą 55-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego oraz kierująca hondą 46- letnia mieszkanka Przemyśla, próbowali przejechać przez przejazd kolejowy mimo opuszczających się zapór.

Kierujący zostali ukarani mandatami po 2 tysiące złotych oraz otrzymali po 6 punktów karnych.

Policja przypomina podstawowe zasad bezpiecznego przejeżdżania przez przejazd kolejowy.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:
•    Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, zachować szczególną ostrożność.
•    Przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
•    Prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
•    W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
Kierującemu pojazdem zabrania się:
•    Objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.
•    Wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
•    Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.
•    Omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

PAMIĘTAJMY!
Droga hamowania pociągu to kilkaset metrów, a jego szerokość nie jest równa szerokości torów. Zbliżając się do przejazdu zachowajmy więc szczególną ostrożność.