17 maja br. Prezydent Miasta Wojciech Bakun spotkał się z przedstawicielami Biura Kongresu USA ds. Międzynarodowego Przywództwa (Congressional Office for International Leadership) - Jane Sargus (Dyrektor wykonawczy), Maurą Shelden (Zastępca Dyrektora wykonawczego) oraz Piotrem Dobroszem (Dyrektor American Councils).

Biura Kongresu USA jest administratorem programu OPEN WORLD, który będzie w najbliższym czasie wdrażany w Polsce. Program umożliwia wyjazd specjalistów z określonych dziedzin na krótki, profesjonalny pobyt w Stanach Zjednoczonych. Rozmowa dotyczyła oczywiście możliwej współpracy, a także zapoznaniu się z sytuacją w naszym mieście. 

Przedstawiciele Biura Kongresu w trakcie spotkania z Prezydentem Wojciechem Bakunem w gabinecie prezydenckim

zdjęcie: Witold Wołczyk